Výuka Německého jazyka
 • kurzy pro podniky
 • individuální výuka
 • rekondiční lekce
 • doučování – základní, střední i vysoké školy
 • příprava na maturitu, státní zkoušku
 • příprava na certifikát platný v EU – Zertifikat Deutsch
 • konverzační lekce
Tlumočnická činnost
 • tlumočení z německého jazyka
 • tlumočení do německého jazyka
 • tlumočení při obchodních jednáních
 • tlumočení při pracovních cestách do německy mluvících zemí
 • tlumočení při turisticko-poznávácích pobytech německy mluvících návštěvníků, obchodních partnerů a zájezdů
Překladatelská činnost
 • překlady obchodních dopisů
 • překlady technické dokumentace z oblasti dřevostaveb,dřevovýroby, strojní výroby
Popis výuky:
   Výuka je možná v dopoledních i večerních hodinách, dle dohody i o víkendech. Je orientována na použití gramatických jevů v praxi. Učivo je probíráno dle individuálních požadavků, výuka je „šita“ na míru účastníka. Učební materiály jsou připravovány dle úrovně účastníka, nebo jsou použity komunikativní učebnice doporučené pro optimální přípravu na různé druhy zkoušek.
Miroslava Hetmánková
Dřevěný domeček 33E
793 22 Široká Niva
Česká republika
hetmankova@seznam.cz
Telefon: 777 742 507